Ostatné pomôcky do záhrady - Typ náčinia - spony pre viazacie kliešte