AKCIA - Typ ochrannej pracovnej pomôcky - rukavice